اطلاعات تماس

موسسه پرستاری همپای سلامت زندگی با نزدیک به یک دهه سابقه درخشان در اعزام پرستار به منزل جهت ارائه خدمات پرستاری از کودک، سالمند و بیمار ارائه خدمات می نماید.

اعتماد و جلب رضایت شما مهم ترین اصل در موسسه همپای سلامت زندگی است. ما این حق را به تمامی مشترکین می دهیم که کیفیت خدمات، هزینه ها و پشتیبانی کاری ما را با دیگر همکاران مقایسه و سپس انتخاب نمایند.